Služby

Co umíme?

Naším výrobním programem jsou celoplošné opravy a rekostrukce, lokální opravy, opravy výtluků a trhlin, oprava chodníků, parkovišť, překopů a výkopů po rekonstrukci inženýrských sítí.

Práce jsou prováděny pro obecní a městské úřady, technické služby, firmy i soukromé osoby po celé ČR.

 

 

Základním programem společnosti KSB silniční práce spol. s r. o. jsou opravy komunikací výspravkami tryskovou metodou - strojem Strassmayer.

Tryskové výspravky výtluků a trhlin
Způsob běžné údržby vozovek spočívající v nanesení vrstvy pojiva a kameniva na očištěný poškozený povrch vozovky pomocí speciálního zařízení na výspravu vozovek pod tlakem. Jedná se o speciální typ nátěrové technologie.

Trysková metoda je určena  pro vysprávky lokálních poruch povrchu vozovek s asfaltovým krytem, zejména pro zajištění provozuschopnosti pozemních komunikací po zimním období a pro zabránění dalšího rozšiřování poruch, výspravu trhlin a výtluků, spár, opravy krytů vozovek po překopech apod.

Opravy komunikací výspravkami tryskovou metodou se provádí strojem Strassmayer.

Dále opravy a údržba komunikací těmito technologiemi:

Spojovací a infiltrační postřiky
Pomocná úprava na zlepšení konstrukční vrstvy před zhotovením další vrstvy a spojení živičných vrstev vozovky

Kalový zákryt - mirkokoberec
Emulzní kalové zákryty jsou vhodné pro opravy, údržbu a prodloužení životnosti vozovek s korozí povrchu. Použití emulzního kalového zákrytu je vhodné i při lokálních opravách k dosažení opticky jednotného povrchu. Vrstva nezvyšuje únosnost konstrukce.

Emulzní kalový zákryt - slurryseal
Tato technologie se používá nejen na živičné kryty (koberce), ale i na penetrace, kde touto metodou dochází k uzavření povrchu vytvořením nové ochranné a obrusné vrstvy, zabrání průsaku vody do podloží komunikace prodlouží  tím výrazně  její životnost.

Uzavírací a udržovací nátěry
Touto metodou se dosáhne uzavření obroušené vrstvy vozovky a zamezí se  pronikání vody do její konstrukce. Tím se podstatně zvýší životnost dané komunikace.

Asfaltové penetrace
Technologie slouží pro výstavbu nové, popř. obnovu stávající komunikace, nebo pro zesílení krytu komunikace tvořené kamennou kostrou.
Jedná se o prolití konstrukce z hrubého kameniva silničním asfaltem, uzavírá se  asfaltovými nátěry.

Oprava spár frézováním a zástřikem afaltovou zálivkou
Frézování  a zástřik spár a trhlin.


KSB silniční práce spol. s.r.o.

Jahnova 8

530 02 Pardubice

+420 702 004 607

info@ksbpardubice.cz

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.