Služby

Co umíme?

Naším výrobním programem jsou celoplošné opravy a rekostrukce, lokální opravy, opravy výtluků a trhlin, oprava chodníků, parkovišť, překopů a výkopů po rekonstrukci inženýrských sítí.

Práce jsou prováděny pro obecní a městské úřady, technické služby, firmy i soukromé osoby po celé ČR.

 

 

Tryskové výspravky výtluků a trhlin

Způsob běžné údržby vozovek spočívající v nanesení vrstvy pojiva a kameniva na očištěný poškozený povrch vozovky pomocí speciálního zařízení na výspravu vozovek pod tlakem. Jedná se o speciální typ nátěrové technologie.

Trysková metoda je určena  pro vysprávky lokálních poruch povrchu vozovek s asfaltovým krytem, zejména pro zajištění provozuschopnosti pozemních komunikací po zimním období a pro zabránění dalšího rozšiřování poruch, výspravu trhlin a výtluků, spár, opravy krytů vozovek po překopech apod.

Opravy komunikací výspravkami tryskovou metodou se provádí strojem Strassmayer.

Dále opravy a údržba komunikací těmito technologiemi:

Spojovací a infiltrační postřiky
Pomocná úprava na zlepšení konstrukční vrstvy před zhotovením další vrstvy a spojení živičných vrstev vozovky

Emulzní kalový zákryt - slurryseal

Tato technologie se používá nejen na živičné kryty (koberce), ale i na penetrace, kde touto metodou dochází k uzavření povrchu vytvořením nové ochranné a obrusné vrstvy, zabrání průsaku vody do podloží komunikace prodlouží  tím výrazně  její životnost.

Uzavírací a udržovací nátěry
Touto metodou se dosáhne uzavření obroušené vrstvy vozovky a zamezí se  pronikání vody do její konstrukce. Tím se podstatně zvýší životnost dané komunikace.

Oprava spár frézováním a zástřikem afaltovou zálivkou
Frézování  a zástřik spár a trhlin.


KSB silniční práce spol. s.r.o.

Jahnova 8

530 02 Pardubice

+420 607 834 281

info@ksbpardubice.cz

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.